Elemente arhitecturale decorative

Exemple de socluri decorative

Exemple de scări valoroase

Exemple de placări decorative ale fațadelor

Exemple de ancadramente uși și uși valoroase

Exemple de ancadramente ferestre și ferestre valoroase

 

Exemple de vitralii

Exemple de copertine și marchize (doar la partea superioară sau închise total/ intrări vitrate)

 

Exemple de verande, pridvoare (portice) și prispe

 

Exemple de balcoane și foișoare

 

Exemple de statui și basoreliefuri

Exemple de coloane (coloane, pilaștri și coloane angajate)

 

Exemple de frontoane

Exemple de brâuri decorative

Exemple de cornișe decorative

Decorații ale acoperișului

 

Sursa: ARCEN (https://www.arcen.info/)